Chị Nguyễn Huyền NH*

Không có các anh bên thám tử liên việt tìm ra chúng nó thì em không biết làm thể nào.

Chứ em làm gì có tiền để đền.

Em đội ơn thám tử liên việt rất nhiều ạ, không thì em không biết sống sao nữa.

 

Bài viết sau đó

Chị Nguyễn Kiều L*