Chị Hoàng Thị Như M*

Nếu không có các cậu chắc đến giờ tôi vẫn bị lừa.

Thôi thì đau một lần cho chót, tôi đội ơn các cậu.

 

Điểm: 5 (17 bình chọn)

Bài viết trước đó

Chị Nguyễn Huyền NH*